ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະວີຊ່າເອເລັກໂຕຣນິກສໍາລັບຊາວເບລເບຍ - LaosEvisa.com

ສະຫມັກສໍາລັບປະເທດລາວ

ປະເທດລາວຈະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2019.
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ບໍລິການນີ້ຈະມີຢູ່, ກະລຸນາໃສ່ອີເມວຂອງທ່ານຢູ່ໃນພາກສະຫນາມຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂອບ​ໃຈ.